wykres

Powszechnie wiadomo, że zdecydowanie najpopularniejszą formą gry na giełdzie jest inwestowanie w akcje. Na czym to dokładnie polega? W czym tkwi różnica pomiędzy inwestowaniem długoterminowym i spekulacją? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Jak wspomniano we wstępie inwestowanie w akcje to zdecydowanie najpopularniejsza forma gry na giełdzie. W praktyce polega bowiem na zakupie akcji emitowanych przez spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne, a następnie ich odsprzedaż z zyskiem. Kluczowym aspektem jest w tym przypadku moment sprzedaży akcji, ponieważ może on nastąpić zarówno w trakcie tej samej sesji giełdowej (spekulacja), jak i po kilku, czy nawet kilkunastu latach (inwestowanie długoterminowe). Różnice pomiędzy obiema strategiami zostaną przedstawione w dalszej części tego tekstu, jednak warto podkreślić, że w obu przypadkach istotny jest wybór odpowiednich spółek, ponieważ zarobek jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy zyskają na wartości. W związku z tym inwestor musi opierać swoje decyzje na odpowiednich analizach, co pozwoli wytypować spółki, których giełdowa wartość w wzrośnie.

Jak zacząć inwestować w akcje?

Inwestowanie w akcje to forma inwestycji, która jest ogólnodostępna, co oznacza, że grać na giełdzie może praktycznie każdy. Nie może zatem dziwić popularność wyszukiwania w Internecie hasła: giełda akcje, które wpisują użytkownicy szukający podstawowych informacji w zakresie inwestowania. Jak zatem zacząć inwestować w akcje? Pierwszym krokiem jest otwarcie rachunku maklerskiego, który umożliwi zakup oraz przechowywanie posiadanych papierów wartościowych. Następnie należy go zasilić, co pozwoli przeprowadzić pierwsze transakcje. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w artykule opisującym mechanizmy inwestowania w akcje.

Inwestowanie długoterminowe a spekulacja

W pierwszym akapicie wspomniano, że inwestowanie w akcje może przyjąć formę zarówno spekulacji, jak i inwestowania długoterminowego. Warto jednak podkreślić, że różnica nie sprowadza się w tym przypadku wyłącznie do horyzontu czasowego inwestycji, ponieważ odmienne są również narzędzia wykorzystywane przez inwestora. W przypadku spekulacji niezbędna jest bowiem analiza techniczna, która skupia się na wykresach historycznych, czy interpretowaniu wskaźników obrazujących sytuację na rynku. Inwestorzy długoterminowi korzystają natomiast z analizy fundamentalnej, która odnosi się do wyceny akcji spółki w ujęciu makroekonomicznym. Co jeszcze odróżnia obie strategie inwestowania? Zasadniczą różnicą jest czas, który inwestorzy muszą poświęcać na zajmowanie się giełdą. Spekulanci muszą bowiem na bieżąco śledzić notowania giełdowe, a inwestorzy długoterminowi analizują swój portfel i dokonują zmian w jego składzie z reguły raz na kilka miesięcy.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w akcje to forma inwestycji, która jest dostępna praktycznie dla każdego. Co więcej, każdy inwestor może samodzielnie zdecydować o tym, czy będzie spekulował na giełdzie, czy inwestował długoterminowo.