transport maszyn

Maszyny poligraficzne są często na tyle duże, że wymagają specjalnego transportu. Nie chodzi tu oczywiście o kompaktowe maszyny drukujące, ale o potężne, przemysłowe urządzenia. Cały proces transportu wymaga w związku z tym pewnych przygotowań, sporej pracy oraz dużego zaangażowania. Ważne, aby powierzyć go doświadczonym osobom, z odpowiednimi umiejętnościami.

Transport urządzeń poligraficznych – najważniejsze informacje

Transport urządzeń poligraficznych nie jest łatwym zadaniem. Wynika to z tego, że sprzęty tego typu składają się z wielu elementów, przy czym niektóre z nich są drobne oraz ruchome. Wszystkie zmiany położenia danej konstrukcji, jeśli nie zostaną odpowiednio przeprowadzone, mogą doprowadzić do destrukcji różnych mechanizmów. W praktyce oznacza to, że przenoszenie maszyn poligraficznych nawet na małe odległości, jest sporym wyzwaniem. Staje się ono jeszcze większe, jeśli w grę wchodzą ponadprzeciętne gabaryty oraz duża masa. Często konieczne jest tutaj wykorzystanie dodatkowych, wspomagających sprzętów, a więc np. urządzeń dźwignicowych czy wózków jezdniowych.

Jak wygląda proces transportu?

Proces maszyn poligraficznych jest dość skomplikowany. Składa się przynajmniej z kilku opisanych poniżej etapów.

Planowanie

Zanim jakiekolwiek urządzenia poligraficzne zostaną przewiezione, warto cały proces odpowiednio zaplanować – zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi więcej niż jedna maszyna. Trzeba na tym etapie przemyśleć wszystkie niezbędne czynności, a więc demontaż urządzeń, załadunek, przewóz, rozładunek, a także instalację urządzeń w miejscu docelowym. Ważne też, aby oszacować, ile osób będzie potrzebnych podczas całej operacji i jaki sprzęt będzie konieczny na poszczególnych etapach procesu. Ważne też, aby przemyśleć trasę przejazdu, aby podczas drogi nie wystąpiły niepotrzebne trudności. Zdarza się, że urządzenia są duże[WR1] , a nawet ponadgabarytowe, i konieczne jest dostosowanie się do przepisów prawnych związanych z transportem ponadnormatywnym. W takich sytuacjach wymagane są pewne zezwolenia, należy też często zadbać o eskortę, pilotaż, a nawet zgodę na czasową zmianę organizacji ruchu.

transport maszyn

Oszacowanie trwania i kosztów transportu

Osobom zamawiającym usługę przewozu maszyn poligraficznych często zależy na czasie, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o relokację firmy. Wiadomo też, że żadna firma nie lubi przestojów, a strata czasu oznacza stratę pieniędzy. Dlatego już na wstępie ważne jest oszacowanie czasu trwania całej operacji. Jednocześnie warto przemyśleć jej koszty.

Demontaż urządzeń poligraficznych

Następnie, jeśli istnieje taka potrzeba, należy zająć się demontażem urządzeń poligraficznych. Po odłączeniu od źródła zasilania trzeba je rozkręcić i podzielić na mniejsze elementy. Te z kolei należy odpowiednio zapakować oraz zabezpieczyć, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Jeśli jakieś elementy są szczególnie delikatne, należy je w miarę możliwości ułożyć w bezpiecznym, odosobnionym miejscu. Oczywiście w całym procesie powinny brać udział osoby, które doskonale znają budowę danej maszyny – dzięki temu demontaż będzie przeprowadzony w pełni profesjonalnie.

Załadunek maszyn poligraficznych

Nie można zapomnieć o kolejnym kroku operacji, a wiec załadunku urządzeń poligraficznych na pojazdy, które je przewiozą. Nierzadko są one transportowane na miejsce załadunku przy wykorzystaniu wózków jezdniowych. W umieszczeniu ich w odpowiednim miejscu pomagają z kolei urządzenia dźwignicowe, żurawie będące elementami ciężarówki lub wózki podnośnikowe. Następnie maszyny są w odpowiedni sposób przypinane do samochodu, aby nie zmieniły swojego położenia. Całość pokrywana jest plandeką, które zabezpiecza je przed działaniem różnego rodzaju czynników zewnętrznych.

Przewóz urządzeń poligraficznych

Dopiero na tym etapie następuje właściwy transport urządzeń poligraficznych. Jeżeli zaplanowano go i zorganizowano w przemyślany sposób, powinien on przebiec szybko oraz bezpiecznie. W przypadku przewozu towarów ponadnormatywnych, a więc o bardzo dużej masie i gabarytach, przewóz często odbywa się w nocy, aby nie zakłócać ruchu na drodze. W takim transporcie powinni uczestniczyć wykwalifikowani i doświadczeni kierowcy oraz piloci, aby cała operacja przebiegła pomyślnie.

Rozładunek i montaż

Każda operacja przewozu maszyn poligraficznych powinna kończyć się rozładunkiem oraz montażem. Jeśli chodzi o sam rozładunek, to – podobnie jak w przypadku załadunku – maszyny nierzadko przenosi się przy pomocy urządzeń dźwignicowych oraz wózków jezdniowych. W następnej kolejności należy je rozpakować, złożyć oraz poprawnie zainstalować w nowym miejscu. W tym przypadku konieczna jest również obecność osób, które mają na ten temat pojęcie i potrafią to zrobić. Zdarza się również, że maszyna wymaga ponownej kalibracji lub poziomowania.


 [WR1]a nawet ponadgabarytowe