kalkulator

Rozliczenie PIT, a koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu w deklaracji podatkowej PIT, w połączeniu z wskazywanymi przez podatnika przychodami, mają wpływ na wysokość dochodu lub straty ze źródeł przychodów, a następnie, w konsekwencji mają znaczenie dla obliczenia i wskazania zobowiązania podatkowego. Podatek PIT jest przecież podatkiem dochodowym (od dochodu) i w przypadku jeżeli jest on mniejszy, to z zasady również podatek określany procentowo od dochodu będzie malał. Jaka wysokość kosztów uzyskania przychodów może zostać uwzględniona? Gdzie szukać informacji o kosztach uzyskania przychodu?

Wysokość kosztów uzyskania przychodu – działalność gospodarcza

W przypadku jeżeli podatnik prowadzi własną działalność gospodarczą, w zakresie ustalenia jakie są koszty uzyskania przychodu tej działalności powinien kierować się przede wszystkim zasadami wskazanymi w z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) oraz prowadzić odpowiednio kalkulacje na zasadach rachunkowości. Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W art. 23 znajduje się katalog wyłączeń – jakie wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, pomimo tego, że mogą być bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wysokość kosztów uzyskania przychodu – umowa o pracę

W przypadku osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę sytuacja jest prostsza, ponieważ nie prowadzą oni swojej księgowości (rachunkowości) i ustawodawca postanowił wskazać wprost kwoty, które tacy podatnicy mogą uwzględnić w swoje rozliczenie PIT, zgodnie z poniższymi zasadami:

Wyciąg z przepisów:

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1)wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2)nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3)wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4)nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Koszty uzyskania przychodu – informacje i źródła danych Dane dotyczące kosztów uzyskania przychodu w indywidualnej deklaracji podatkowej podatnik wprowadza w tabeli dotyczącej dochodów lub strat ze źródeł uzyskania przychodów. Informacje na temat wysokości tych kosztów i ich możliwego zastosowania w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej powinien otrzymać od swojego księgowego, a w przypadku pracy w ramach umowy o pracę w PIT 11 od swojego pracodawcy.