Prawnik od spraw budowlanych Konin

Kancelaria specjalizująca się w sprawach prawa budowlanego udziela pomocy prawnej oraz porad dotyczących skomplikowanych aspektów umów inwestycyjnych, oraz budowlanych. Radca prawny jest w stanie sporządzić opinię prawną zaświadczającą, że dany dokument jest prawnie zasadny lub opracować nowy projekt umowy. Do obowiązków radcy prawnego obeznanego z zakresem praw budowlanych należy reprezentowanie klientów przed wszelkimi urzędami w sprawach związanych z prawem budowlanym czy administracyjnym.

Prawo budowlane

Prawo budowlane obejmuje zagadnienia z zakresu spraw projektowania, budowy, rozbiórki oraz utrzymania obiektów budowlanych, oraz precyzuje działania organów administracji publicznej, w wymienionych dziedzinach. Ustawa prawo budowlane składa się z 11 rozdziałów: przepisy ogólne, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych, utrzymanie obiektów budowlanych, katastrofa budowlana, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, przepisy karne, odpowiedzialność zawodowa w budownictwie oraz przepisy przejściowe i końcowe. Zawiłość zagadnień podlegających prawom budowlanych potrafi być przytłaczająca. Odpowiedni adwokat doświadczony w sprawach prawa budowlanego udzieli wszelkich porad oraz rozwieje wątpliwości. 

Co należy do obowiązków prawnika od spraw budowlanych

Radca prawny zajmujący się prawem budowlanym zajmuje się zagadnieniami przed inwestycyjnymi, inwestycyjnymi oraz tworzeniem umów prawnych niezbędnych do zrealizowania projektu budowlanego. Pierwsze spotkanie z radcą prawnym odbyć się może podczas starania się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Z pomocy radcy prawnego korzystać można na każdym etapie procesu budowy. Dzięki temu unikniemy niepożądanych sytuacji oraz uzyskamy fachową poradę czy inwestycja budowlana jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Uzyskane informacje pozwolą na trzeźwą ocenę inwestycji nawet w jej trakcie. Może bowiem zaistnieć sytuacja, w której inwestor zmuszony będzie do zmiany placu budowy ze względu na nieprawidłowości pojawiające się w trakcie prac budowlanych. Dodatkowo radca prawny może udzielić pomocy w uzyskaniu pozwolenia użytkowania budynku czy szybszego podłączenia go do sieci wodno-kanalizacyjnej. Kancelaria specjalizująca się w prawie budowlanym kontroluje również umowy o roboty budowlane. Konieczne jest sprawdzenie umowy pod kątem zawartości niedozwolonych klauzul. Zdarza się, że deweloperzy lub firmy budowlane umieszczają w umowach zapisy pozwalające im np. na: opóźnienie budowy czy opóźnienie wydania nieruchomości. Zapisy takie są nielegalne z punktu widzenia prawnego, dlatego radca zobowiązany jest wyłapać wszelkie nieścisłości i wskazać danemu klientowi.

Jak znaleźć odpowiednią kancelarię

Znalezienie właściwej kancelarii pośród wszystkich możliwych nierzadko graniczy z cudem. Cechą dobrego radcy prawnego jest wielofunkcyjność. Nie może orientować się tylko i wyłącznie w jednej dziedzinie, ponieważ łatwo może dojść do pominięcia ważnych i powiązanych zagadnień z odrębnej dziedziny prawa. Prawo budowlane bardzo często łączy się z prawem administracyjnym, prawem pracy czy prawem autorskim. Doradztwo budowlane niesie za sobą konieczność spojrzenia na problem z szerszej perspektywy. Możliwe jest to tylko i wyłącznie wtedy, gdy radca prawny posiada wiedzę z zakresu innych odmian prawa. Doświadczenie oraz obycie to podstawowe cechy radcy prawnego, z którym powinno podjąć się współpracę. Konin oferuje wiele doświadczonych kancelarii prawnych, gdzie uzyskać można fachowej pomocy.