komory

Terminologia wykorzystana przy określeniu komór szokowych odnosi się do sposobu odbierania ciepła z produktów bądź próbek poddawanych badaniom, w przemysłowych procesach obróbki. Komory szokowe wykorzystuje się zarówno w ogromnych przedsiębiorstwach, jak i niewielkich zakładach rodzinnych, specjalizujących się np. przetwórstwem spożywczym. Paleta zastosowań komór jest ogromna, a ich wpływ na gospodarkę, a nawet bezpieczeństwo jest niedoceniony. Czym są komory szokowe i jaka jest zasada ich działania?

SPIS TREŚCI

  • Komory szokowe – zastosowanie w przemyśle
  • Komory szokowe – działanie
  • Wybór odpowiedniej komory szokowej

Komory szokowe – zastosowanie w przemyśle 

Reakcja substancji bądź materiałów na ekstremalne zmiany temperatur jest powszechnym przedmiotem badań specjalistów stosujących komory szokowe, zanim w ogóle produkt trafi na rynek.

Nietrudno sobie wyobrazić, co stałoby się np. pojazdem, w którym wykorzystano by elementy nieodporne na wysoki mróz. Najprawdopodobniej w miesiącach zimowych notowano by zwiększone liczby niebezpiecznych kolizji lub nawet wypadków drogowych.

Analogicznie można to przenieść na inne środki transportu, układy stosowane w urządzeniach i maszynach, a także powszechnie nabywane produkty spożywcze.

Zastosowanie komór szokowych wg branż:

  • Przemysł spożywczy – badania dotyczą zachowania właściwości odżywczych i zdrowotnych żywności w warunkach przetwarzania i transportu;
  • Przemysł lotniczy, stoczniowy i motoryzacyjny – w komorach szokowych testuje się odporność próbek na skrajne warunki atmosferyczne oraz sposób zachowania materiałów poddawanych szybko zmieniającym się temperaturom;
  • Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny – komory pozwalają sprawdzić wymagania dotyczące przechowywania suplementów, leków, innych wyrobów medycznych oraz kosmetyków;
  • Przemysł metalowy – próbom poddawane są wyroby metalowe powszechnie stosowane w gospodarce, a także materiały wytwarzane m.in. w hutnictwie.

Komory szokowe – działanie

Próbka poddawana testowi szoku termicznego umieszczana jest w specjalnym koszu, który następnie przemieszcza się pomiędzy dwiema komorami. W każdej z nich panują odmienne warunki termiczne, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa zmiana temperatury oddziałującej na próbkę.

Pewną ciekawostką jest fakt, że liczba powtórzeń wymaganych przez badaczy może wynosić nawet kilka tysięcy.

Wybór odpowiedniej komory szokowej 

Badania za pomocą komór szokowych wymagają ogromnej precyzji, co wiąże się z koniecznością zachowania najwyższej jakości urządzeń w kontekście wykonania oraz materiałów zastosowanych przy produkcji komór.

Z tego powodu wybór komory powinien uwzględniać profesjonalizm, rzetelność i doświadczenie podmiotu oferującego sprzęt badawczy, jak i renomę producenta.