psychoterapeuta

Psycholog i psychoterapeuta różnią się swoim specjalistycznym wykształceniem oraz zakresem pracy, chociaż często te dwie role są ze sobą powiązane i łączone w praktyce psychologicznej.

W centrum zainteresowania psychologa leżą ludzkie zachowania, emocje i procesy poznawcze. Aby możliwe było wykonywanie zawodu psychologa, konieczne jest ukończenie studiów psychologicznych na uczelni wyższej oraz posiadanie dyplomu magistra. Psycholog może pracować w różnych dziedzinach, takich jak badania naukowe, doradztwo zawodowe, edukacja i inne. Może również odbyć dodatkowe kilkuletnie szkolenie specjalistyczne w dziedzinie psychologii klinicznej.

Natomiast psychoterapeuta jest specjalistą przygotowanym do terapii zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, takich jak np. depresja, lęk, zaburzenia osobowości. Psychoterapeuta musi posiadać wyższe wykształcenie oraz ukończyć dodatkowe, 4-letnie szkolenie w jednej ze szkół psychoterapii. W swojej pracy psychoterapeuta wykorzystuje techniki terapeutyczne, charakterystyczne dla konkretnej szkoły psychoterapii. Do najpopularniejszych szkół psychoterapii należą: psychoterapia poznawczo-behawioralna, humanistyczna, systemowa czy psychodynamiczna. Podsumowując, psychoterapeutą może zostać absolwent studiów wyższych (np. psycholog, lekarz, pedagog, socjolog), który ukończył szkołę psychoterapii. Ukończenie studiów magisterskich z psychologii nie jest więc konieczne. Mimo to, większość polskich psychoterapeutów to absolwenci psychologii.

Psychoterapeuci spotykają się z klientami w prywatnych gabinetach, szpitalach, klinikach, ośrodkach zdrowia lub w innych miejscach. Zwykle prowadzą sesje terapeutyczne raz lub dwa razy w tygodniu, podczas których rozmawiają z klientami, udzielają wsparcia i pomagają w znalezieniu sposobów na radzenie sobie z trudnościami. Warto zaznaczyć, że psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania bezstronności i niezależności wobec swojego klienta, unikając jednostronnych ocen. Psychoterapeuci są również zobowiązani do respektowania prawa swoich klientów do autonomii i samostanowienia, co oznacza, że to klient podejmuje decyzje odnośnie swojego życia i jego procesu terapeutycznego. Obecnie psychoterapia to forma pomocy psychologicznej coraz bardziej dostępna dla szerokiego grona. Z pomocy psychoterapeuty można skorzystać stacjonarnie w wielu ośrodkach w Polsce, a także online.

Psychoterapeuci pracują w różnych nurtach terapeutycznych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia Gestalt, terapia psychodynamiczna, terapia systemowa. Wybór konkretnego nurtu terapeutycznego zależy od indywidualnych potrzeb klienta oraz problemów, z którymi klient mierzy się na co dzień.

Ważnym aspektem pracy psychoterapeuty jest utrzymanie zaufania i poufności między klientem a terapeutą. Z tego powodu, psychoterapeuci, tak jak lekarze i psycholodzy zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etycznego i nieujawniania informacji o swoich klientach osobom trzecim bez zgody pacjenta, chyba że wynika to z przepisów prawa lub gdy istnieje niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem zdrowia i życia.

Więcej informacji: Centrum Dobrej Terapii

Artykuł sponsorowany.